Tarieven

Seizoen 2018

Abonnement Normaal tarief p.p. Voorverkoop p.p.
0-2 jaar  Gratis -
Los bad € 5,00 -
10-badenkaart € 45,00 -
Dalurenkaart* € 2,90 -
Seizoensabonnement € 70,60 € 60,00
Zomerabonnement (vanaf 1 juli t/m einde seizoen) € 50,45 € 42,90
Gezinsabonnement 3 personen p.p. € 61,75 € 52,50
Gezinsabonnement 4 personen p.p. € 60,00 € 51,00
Gezinsabonnement 5 of meer personen p.p. € 58,25 € 49,50
Lesabonnement jeugd € 209,45 € 198,85
Lesabonnement gezin € 138,85 € 138,85
Kosten abonnementspas € 4,00 € 4,00
Losse les aquagym zonder abonn./10-badenkrt. € 5,00
Losse les aquagym met abonn./10-badenkrt. € 2,50
10-rittenkrt.aquagym zonder abonn./10-badenkrt. € 40,00
10-rittenkrt.aquagym met abonn./10-badenkrt. € 20,00

* Dalurenkaart is geldig van 06:45 - 08:30 uur en van 18:00 - 19:45 uur.

De kassa's van het zwembad hebben de beschikking over een pinautomaat.

  • Alle hierboven vermelde tarieven zijn bedragen per persoon.
  • Alle abonnementen zijn strikt persoonsgebonden. Bij misbruik wordt het abonnement ingenomen.
  • De kosten voor een nieuwe abonnementspas bedragen € 4,00. Bewaar de pas, deze is meerdere jaren te gebruiken.
  • Een gezinsabonnement geldt voor tenminste drie gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres, waarvan minimaal één ouder/verzorger.
  • De 10-badenkaart is 2 seizoenen geldig en is niet persoonsgebonden.

 Naar boven