Voorverkoop abonnementen start 10 april (27-02-2018)

Van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 april is weer de voorverkoop van de zwemabonnementen. U kunt gedurende deze dagen bij de Sijsjesberg terecht voor een abonnement tegen gereduceerd tarief.

U kunt op de volgende tijden terecht voor de voorverkoop:

  • Dinsdag 10 t/m donderdag 12 april van 09.00 – 17.00 uur;
  • Extra mogelijkheid: donderdag 12 april 17.00 - 19.00 uur.

U hoeft geen pasfoto mee te nemen voor op het abonnement, er wordt een foto van u gemaakt bij de kassa.

Prijzen voorverkoop 

De tarieven voor 2018
Abonnement Voorverkoop p.p.
Seizoensabonnement € 60,00
Zomerabonnement (vanaf 1 juli t/m einde seizoen) € 42,90
Gezinsabonnement 3 personen p.p. € 52,50
Gezinsabonnement 4 personen p.p. € 51,00
Gezinsabonnement 5 of meer personen p.p. € 49,50
Lesabonnement jeugd (incl. abonnement) € 198,85
Lesabonnement gezin (excl. abonnement) € 138,85
Kosten abonnementspas € 4,00

De bovengenoemde prijzen zijn per persoon. Een gezinsabonnement geldt voor tenminste drie gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres, waarvan minimaal één ouder/verzorger.

Abonnement verlengen

Bent u niet in de gelegenheid om tijdens de voorverkoop een abonnement te kopen en had u vorig jaar al een abonnement? Dan kunt u het abonnementsgeld ook overmaken op rekening NL74RABO0339982462 ten name van Gemeente Huizen. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam en alle klantnummers van de abonnementen die worden verlengd. Dit nummer kunt u vinden op de abonnementspas onder uw foto. 

Gooi uw pas na afloop van het zwemseizoen niet weg, u kunt na betaling van het abonnementsgeld dezelfde abonnementspas meerdere jaren gebruiken. 

Vóór 17 april overmaken

U kunt het abonnementsgeld vanaf 1 april 2018 overmaken. Uiterlijk 16 april moet het geld op de genoemde rekening binnen zijn. Betalingen die na deze datum zijn overgemaakt, zullen worden geretourneerd. Zodra wij het geld hebben ontvangen, zullen wij uw abonnement verlengen. U kunt dan vanaf zaterdag 21 april 13.00 uur  uw abonnementspas gebruiken voor een nieuwe zomer zwemplezier. 

Is er binnen uw gezin een gezinslid dat nog geen abonnement had, maar die in 2018 wel een abonnement wil hebben? Dan kunt u het juiste geldbedrag gewoon bij het totaal over te maken bedrag optellen. Het is dan wel belangrijk dat u de persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum) aan ons doorgeeft. Dit kunt u doen via het inschrijfformulier. Telefonisch bestellen kan uiteraard ook via telefoonnummer 035-5253884. U hoeft geen pasfoto te maken, er wordt een foto van u gemaakt bij de kassa.

Tijdens het zwemseizoen

Na de seizoensopening op 21 april kunt u tijdens de openingsuren van de kassa op ieder gewenst moment uw abonnement van vorig jaar verlengen. Uiteraard heeft u dan geen voordeel van de korting die tijdens de voorverkoop van toepassing is. U betaalt dan de normale tarieven.

 Naar boven