Voorverkoop abonnementen Sijsjesberg (19-03-2019)

Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 april is weer de voorverkoop van de zwemabonnementen. U kunt gedurende deze dagen bij de Sijsjesberg terecht voor een abonnement tegen gereduceerd tarief.

U kunt op de volgende tijden terecht voor de voorverkoop

  • Dinsdag 9 t/m donderdag 11 april van 09.00 – 17.00 uur;
  • Donderdag 11 april van 17.00 - 19.00 uur.

Prijzen voorverkoop

Type abonnement Prijs
Seizoensabonnement €   61,20
Zomerabonnement (1 juli t/m einde seizoen) €   43,75
Gezinsabonnement 3 personen p.p. €   53,55
Gezinsabonnement 4 personen p.p. €   52,00
Gezinsabonnement 5 personen of meer p.p. €   50,50
Zwemleskaart jeugd (inclusief abonnement) € 202,85
Lesabonnement gezin (exclusief abonnement) € 141,65
Abonnementspas €     4,00 

De bovengenoemde prijzen zijn per persoon. Een gezinsabonnement geldt voor tenminste drie gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres, waarvan minimaal één ouder/verzorger.

Abonnement verlengen

Bent u niet in de gelegenheid om tijdens de voorverkoop een abonnement te kopen en had u vorig jaar al een abonnement? Dan kunt u het abonnementsgeld ook overmaken op rekening NL74RABO0339982462 ten name van Gemeente Huizen. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam en alle klantnummers van de abonnementen die moeten worden verlengd. Dit nummer kunt u vinden op de abonnementspas onder uw pasfoto.

Gooi uw pas na afloop van het zwemseizoen niet weg, u kunt na betaling van het abonnementsgeld dezelfde abonnementspas meerdere jaren gebruiken.

Vóór 16 april overmaken
U kunt het abonnementsgeld vanaf 1 april 2019 overmaken. Uiterlijk 15 april moet het geld op de genoemde rekening binnen zijn. Betalingen die na deze datum zijn overgemaakt, zullen worden geretourneerd. Zodra wij het geld hebben ontvangen, zullen wij uw abonnement verlengen. U kunt dan vanaf zaterdag 20 april 13.00 uur  uw abonnementspas gebruiken.

Is er binnen uw gezin een gezinslid dat nog geen abonnement had, maar die in 2019 wel een abonnement wil hebben? Dan kunt u het juiste geldbedrag gewoon bij het totaal over te maken bedrag optellen. Het is dan wel belangrijk dat u de persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum) aan ons doorgeeft. Dit kunt u doen via het inschrijfformulier. Telefonisch bestellen kan uiteraard ook via telefoonnummer (035) 525 38 84.

Tijdens het zwemseizoen
Na de seizoensopening op 20 april kunt u tijdens de openingsuren van de kassa op ieder gewenst moment uw abonnement van vorig jaar verlengen. Uiteraard heeft u dan geen voordeel van de korting die tijdens de voorverkoop van toepassing is. U betaalt in dat geval de normale tarieven.

Zien roken, doet roken. Vanaf seizoen 2019 is zwembad Sijsjesberg volledig rookvrij, ook op alle zonneweiden en voor de entree. Zo zorgen we samen dat kinderen rookvrij kunnen zwemmen en spelen.

 Naar boven