Huisregels

Seizoen 2020

Bekijk de pagina seizoen 2020 voor de huidige regels in verband met de corona-maatregelen. 

Huisregels

Om het bezoek aan ons zwembad zo aangenaam en veilig mogelijk te maken geldt een aantal huisregels. Wij verwachten dat u hiervan kennis neemt en ernaar zult handelen.

 1. Alleen geoefende zwemmers mogen gebruik maken van het diepe bad, tenzij het zwembadpersoneel anders aangeeft. Dit ter beoordeling van de toezichthouder.
 2. Kinderen onder 9 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het zwembadterrein betreden.
 3. Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding (lengte zwembroek niet onder de knie, zwemschoentjes niet toegestaan en geen strings).
 4. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en dienen dit, op verzoek van het zwembadpersoneel, te kunnen tonen.
 5. Het nuttigen van consumpties / meegenomen etenswaren is alleen toegestaan op de zonneweiden en op de terrassen. 
 6. Er geldt een rookverbod voor het gehele zwembadterrein en de omgeving van de entree. Bij het verlaten van het zwembadterrein vervalt de geldigheid van het entreebewijs.
 7. Afval dient te worden gedeponeerd in de afvalbakken.
 8. Het overmatig gebruik van alcohol en gebruik van drugs is niet toegestaan.
 9. Houd rekening met anderen en gedraag je respectvol ten opzichte van andere bezoekers.
 10. Niet hardlopen rond de baden.
 11. Het niet volgen van deze regels of aanwijzingen van het zwembadpersoneel kan leiden tot ontzegging van de toegang tot het zwembad.

De gemeente Huizen en de bedrijfsleiding van het zwembad aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoons-/zaakschade en vermogensschade geleden door bezoekers van het zwembad.

Zien roken, doet roken. In het zwembad en de omliggende terreinen geldt een rookverbod. Dus ook voor de ingang en de ligweiden. Zo zorgen we samen dat kinderen rookvrij kunnen zwemmen en spelen.

 Naar boven